CodeWeek 2019

Celoevropský týden programování na naší škole

Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do celoevropského týdne programování Codeweek 2019. Učitelé informatiky uspořádali 18 akcí, kterých se zúčastnilo 231 žáků (z toho 42 % dívek). Za úspěšné zapojení obdržela naše škola certifikát:

Během dvou týdnů (od 7. - 18. října 2019) probíhaly akce, které dětem přiblížily programovaní a robotiku z různých stran.

     

   

Akci jsme uspořádali ve spolupráci s GUG.cz, a tak získali vybavení pro podporu informatického myšlení, algoritmizace a programování:

   

Děkujeme.