Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň
příspěvková organizace
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Již 9. rokem zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět - jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naše škola je vybavena sběrnými nádobami na použité baterie (v kabinetu matematiky, ve vestibulu školy, Ecocheese v každé třídě), drobná elektrozařízení (na chodbě v 1. patře vpravo a ve vestibulu) a tonery (v 1. patře vpravo).

 • Odvoz EEZ: Celkem se podařilo odeslat 78 kg drobného elektrozařízení, počítače a další vyřazené elektrozařízení z majetku školy.
 • Uspořádali jsme soutěž ve sběru baterií:  Během školního roku jsme odeslali z naší školy 65 kg baterií.
 • Zapojili jsme se do akce Věnuj mobil: Celkem se podařilo odeslat 25 kusů mobilních telefonů.
 • Plnili jsme aktuální úkoly: Naši žáci se zapojili do všech vyhlášených projektů, pokusů, soutěží, výtvarných a fotografických úkolů:
  • Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie
  • Staň se tiskařem
  • Zatočte s vodou či větrem
  • Tajemství červené krabičky

Do plnění úkolů se zapojila třída IV. B s paní učitelkou Mgr. H. Steinigerovou.
Za jednotlivé úkoly, odeslané baterie, mobilní telefony a drobná elektrozařízení škola získává body. Ty jsme v letošním roce opět proměnili za knihy, společenské hry, psací, výtvarné a sportovní potřeby pro zapojené třídy a jednotlivce. Informace o všech aktivitách v rámci projektu Recyklování byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook