Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Virtuální prohlídka školy

Škola online

Úspěšný žák digitálního věku

Současná společnost je již zaměřena na využívání moderních technologií. Proto je nutné, aby i ve výuce ve škole začala převažovat interaktivní forma s využitím ICT.
Tento nový způsob výuky již řadu let zavádíme. Jsme partnerskou školou Nakladatelství Fraus, učíme na II. stupni podle jejich učebnic již od roku 2003, kdy začaly postupně vycházet. Od vzniku interaktivních učebnic jsme začali využívat i tuto formu výuky. V současné době máme 13 interaktivních tabulí (12 Smart Board) a 2 pracovny informatiky s dataprojektory. Všichni vyučující jsou proškoleni v práci s interaktivní tabulí a většina také v tvorbě vlastních digitálních výukových materiálů. Dále využíváme nabídky vzdělávacích programů KCVJŠ a NIDV.
Rozvoj využití moderních technologií vyplývá také z našeho Školního vzdělávacího programu Sluníčko. Na II. stupni od 6. – 9. ročníku máme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou informatiky a v rámci pracovních činností vyučujeme digitální technologie.
Učitelé na I. i II. stupni využívají interaktivní tabule. Výuka podle klasických papírových učebnic je propojena s interaktivními učebnicemi a dalšími vlastními digitálními cvičeními, obrazovým a zvukovým materiálem. Žákům se otevírají další možnosti, jak se učit a informační gramotnost se pro ně stává samozřejmostí.

Realizace výuky 

 • ve třídách s rozšířenou výukou informatiky – 6.B, 7.B, 8.B,
 • výuka v 8.A,
 • postupné pokračování až do 9. ročníku,
 • paralelní výuka podle stejného obsahu – kombinace výuky podle papírových učebnic a formou digitálních prostředků – interaktivních tabulí, netbooků, tabletů apod.,
 • proškolení pedagogických pracovníků v práci s tablety (6.B), netbooky (7.B, 8.AB).

    

 Cíle projektu

 • objektivní porovnání nových způsobů výuky v zapojených předmětech (český jazyk, fyzika, přírodopis, zeměpis),
 • ověření možnosti zapojení a využití moderních informačních technologií ve vzdělávání na základní škole,
 • systematické testování a hodnocení pomocí připravených testů,
 • vytvoření metodických postupů a didaktických návodů na efektivní zapojení elektronického obsahu a informačních technologií do výuky a vzdělávání,
 • zvýšení aktivního přístupu učitelů k tvorbě digitálních učebních materiálů, efektivní využívání interaktivní techniky,
 • pozitivní vliv projektu na rozvoj spolupráce školy s rodiči.

Vize projektu

Projekt „Úspěšný žák digitálního věku“ umožní další rozšíření interaktivní výuky. Vytvoření společného digitálního prostředí učitelských a žákovských počítačů spolu s kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu s interaktivní výukou smysluplným využitím ICT prostředků.
Samozřejmostí je individuální i skupinové zapojení žáků do výuky, cílená domácí příprava, efektivní testování a hodnocení a aktivní sdílení výsledků a informací s rodiči.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook