Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Virtuální prohlídka školy

Škola online

Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Funkce Jméno a příjmení Telefon Email
Ředitelka školy Mgr. Lubomíra Vlachá +420 378 027 252 vlachalu@zs10.plzen-edu.cz
Zástupkyně ředitelky školy
pro I. stupeň
Mgr. Jaroslava Brejchová +420 378 027 265 brejchovaja@zs10.plzen-edu.cz
Zástupce ředitelky školy
pro II. stupeň
Mgr. Jakub Hačka +420 378 027 251 hackaja@zs10.plzen-edu.cz

Výchovná poradkyně a metodik prevence

Funkce Jméno a příjmení Telefon Email
Výchovná poradkyně 
pro I. stupeň

Mgr. Iveta Navrátilová

378027255

navratilovaiv@zs10.plzen-edu.cz

Výchovná poradkyně 
pro II. stupeň
Mgr. Jitka Quadratová 378 027256 quadratovaji@zs10.plzen-edu.cz
Metodik prevence 
pro I. stupeň
Mgr. Jitka Bochnovičová 378027256 bochnovicovaji@zs10.plzen-edu.cz
Metodik prevence 
pro II. stupeň
Bc. Kateřina Valtová 378027254 valtovaka@zs10.plzen-edu.cz

Pedagogičtí pracovníci prvního stupně

Třída Jméno a příjmení Email
I.A Mgr. Lucie Matoušková matouskovalu@zs10.plzen-edu.cz
I.B

Mgr. Jana Pytlíková

pytlikovaja@zs10.plzen-edu.cz
I.C

Mgr. Kateřina Marcová

marcovaka@zs10.plzen-edu.cz

II.A

Mgr. Iveta Navrátilová

navratilovaiv@zs10.plzen-edu.cz
II.B

Mgr. Hana Malinová

malinovaha@zs10.plzen-edu.cz
II.C Mgr. Lucie Navrátilová

navratilovalu@zs10.plzen-edu.cz

III.A

Mgr. Barbora Provinská

provinskaba@zs10.plzen-edu.cz
III.B Mgr. Tereza Drahozalová drahozalovate@zs10.plzen-edu.cz
III.C Mgr. Lucie Burgerová burgerovalu@zs10.plzen-edu.cz
IV.A Mgr. Jindřich Šťastný stastnyji@zs10.plzen-edu.cz
IV.B Mgr. Martin Moravec moravecma@zs10.plzen-edu.cz
V.A Mgr. Ilona Chromá chromail@zs10.plzen-edu.cz
V.B Mgr. Helena Steinigerová steinigerovahe@zs10.plzen-edu.cz
Bc. Renáta Fialová fialovare@zs10.plzen-edu.cz

Pedagogičtí pracovníci druhého stupně

Třída Jméno a příjmení Email
VI.A Mgr. Jitka Bochnovičová bochnovicovaji@zs10.plzen-edu.cz
VI.B Bc. Kateřina Valtová valtovaka@zs10.plzen-edu.cz
VII.A Mgr. Eliška Šafaříková safarikovael@zs10.plzen-edu.cz
VII.B Mgr. Jiří Jirsa jirsaji@zs10.plzen-edu.cz
VIII.A Mgr. Lenka Cíglerová ciglerovale@zs10.plzen-edu.cz
VIII.B Mgr. Pavel Zuber zuberpa@zs10.plzen-edu.cz
IX.A Mgr. Milada Kovaříková kovarikovami@zs10.plzen-edu.cz
IX.B Mgr. Pavla Sýkorová  sykorovapa@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Lenny Dianová

dianovale@zs10.plzen-edu.cz

Bc. Michaela Kalabisová kalabisovami@zs10.plzen-edu.cz
Eva Lepková lepkovaev@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Jakub Lindauer lindauerja@zs10.plzen-edu.cz
Bc. Veronika Mašková maskovave@zs10.plzen-edu.cz
Bc. Markéta Kučerová kucerovama@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Jitka Quadratová quadratovaji@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Alica Ptáčníková ptacnikovaal@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Libuše Slámová slamovali@zs10.plzen-edu.cz
Bc. Tomáš Strejc strejcto@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Dagmar Turková turkovada@zs10.plzen-edu.cz
Bc. Gabriela Vopatová

vopatovaga@zs10.plzen-edu.cz

Mgr. Jan Žanda zandaja@zs10.plzen-edu.cz

Asistenti pedagoga

Jméno a příjmení Email
Mgr. Nadiia Hrytsevych

hrytsevychna@zs10.plzen-edu.cz

Bc. Kamila Jehlíková

jehlikovaka@zs10.plzen-edu.cz

Lenka Kalousková

kalouskovale@zs10.plzen-edu.cz

Jana Kohoutová

kohoutovaja@zs10.plzen-edu.cz

Bc. Ondřej Kotrnoch

kotrnochon@zs10.plzen-edu.cz

Mária Hosová

hosovama@zs10.plzen-edu.cz

Kristýna Paločková

palockovakr@zs10.plzen-edu.cz

Jana Truhlářová

truhlarovaja@zs10.plzen-edu.cz

Bc. Daniel Zemen

zemenda@zs10.plzen-edu.cz

Vychovatelky školní družiny

Jméno a příjmení Email
Bc. Lucie Buňátová

skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Bc. Renáta Fialová

skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Miluše Kinkorová

skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Vladimíra Němečková skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Ladislava Tomšovicová skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Mgr. Lucie Tůmová

skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Ostatní zaměstnanci

Funkce Jméno a příjmení Telefon Email
Hospodářka Julie Straková +420 378 027 261 strakovaju@zs10.plzen-edu.cz
Sekretářka školy Lucie Benešová +420 378 027 250 benesovalu@zs10.plzen-edu.cz
Správce nemovitostí Michal Tyrpekl +420 378 027 261 tyrpeklmi@zs10.plzen-edu.cz
Školník Michal Nosek +420 378 027 260 nosekmi@zs10.plzen-edu.cz
Správce hřiště, školník Bartoloměj Mirga +420 774 200 950 mirgaba@zs10.plzen-edu.cz

Členové Školské rady

Funkce Členové
Zástupce zřizovatele Mgr. Igor Ježek, Mgr. Zlata Langmaierová
Zástupce rodičů Mgr. Věra Králová, Ing. Petr Pytlík
Zástupce pracovníků školy Mgr. Jakub Hačka, Mgr. Hana Malinová
 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook