Zábavná logika a robotika

Zájmový útvar Zábavná logika a robotika je zaměřen na rozvoj logické myšlení, podporu kreativity, základů programování a robotiky. Využíváním těchto postupů děti vedeme k tvořivosti a schopnosti logického úsudku. Zároveň podporujeme spolupráci mezi nimi a dojde i ke zvýšení komunikačních dovedností a rozvíjení schopnost řešit problémové situace. Aktivity rozvíjejí dovednosti týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a kritického myšlení při řešení problémů.

Vyzkoušeli jsme si základy algoritmizace, naučili se pracovat s Ozobotem, robotickou stavebnici Lego WeDo 2.0 a vytváření vlastních her - Kodu.  stavebnicí VEX, zúčastnili se celoevropské akce Týden programování - Code Week 2017. Další setkání věnujeme logickým hrám, komunikaci a spolupráci.   

    \

    

Město Plzeň poskytlo Spolku rodičů a přátel školy při 10. ZŠ Plzeň dotaci v celkové výši 24 000 Kč na pořízení interaktivních robotických hraček Ozobot a čtyř stavebnic LegoWeDo 2.0. Děkujeme.

  

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook