Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Informační schůzka pro zájemce a jejich ZZ k přijímacímu řízení na SŠ - 1. 11. 2022 od 17.00 hodin (přízemí, učebna Z).

Termíny pro podání přihlášky

 • do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihlášky u TU)
 • do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky u TU)

Organizace přijímacího řízení

Ředitel SŠ stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení: 

 • kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění,
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Všechny informace lze najít na stránkách SŠ do 31. ledna 2023

Typy středních škol

a) SŠ ukončené maturitní zkouškou

 1. přijímací řízení na střední školy na obory vzdělávání s talentovou zkouškou
 2. přijímací řízení na střední školy na obory vzdělávání bez talentové zkoušky (včetně víceletých gymnázií)

b) SŠ ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem konají přijímací zkoušku pouze, pokud je ředitelem školy stanovena, přijímací řízení většinou dle vysvědčení ze ZŠ

Užitečné odkazy:

Přihláška ke studiu

Formulář dostanete od nás.
Uchazeč si může podat celkem 4 přihlášky (2 na SŠ s talentovou zkouškou + 2 na další SŠ).
Od 2. 1. - 13.1. 2023 poslat TU e-mail s informacemi:

 • název střední školy,
 • obor, zaměření, kód oboru (např. Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení) 26-41-L/01,
 • poté následuje kontrola VP,
 • přihlášku necháte potvrdit lékařem, je-li vyžadováno,
 • přinesete k podpisu paní ředitelce školy, která přihlášku orazítkuje.

Přihlášku bez talentové zkoušky je nutno odevzdat řediteli dané SŠ do 1. 3. 2023

Termíny přijímacích zkoušek na obory vzdělávání s talentovou zkouškou

Přihláška musí být u ředitele SŠ do 30. listopadu 2022
Termíny talentových zkoušek

 • umělecké školy od 2. 1. do 15. 1. 2023
 • gymnázia se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 1. 2023
 • konzervatoře od 15. 1. do 31. 1. 2023

Vyhlášení výsledků talentové zkoušky 5. 2. - 15. 2. 2023

Termíny přijímacích zkoušek na obory vzdělávání bez talentové zkoušky

A) SŠ ukončené maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou, kde je talent. zk.)
Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané SŠ do 1. 3. 2023

Jednotná přijímací zkouška

 • koná se z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV,
 • náhradní termín pouze z vážných důvodů po písemné omluvě řediteli školy, nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu,
 • lze podat 2 přihlášky do oborů ve dvou termínech (2 jednotné přijímací zkoušky, 1 obor = 1 zkouška):
 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • pořadí škol neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky,
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky,
 • ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici na www.cermat.cz

Termíny

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia:

 • 1. a 2. řádný termín: 13. a 14. dubna 2023
 • 1. a 2. náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 • 1. a 2. řádný termín: 17. a 18. dubna 2023
 • 1. a 2. náhradní termín: 10. a 11. května 2023

B) SŠ ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem konají přijímací zkoušku pouze, pokud je ředitelem školy stanovena, přijímací řízení většinou dle vysvědčení ze ZŠ.

 • jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nepíší,
 • podají si pouze přihlášku ke studiu, viz výše.

Výsledky přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 28. dubna 2023.
Ředitel SŠ ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení a uveřejní seznamy přijatých uchazečů na svých stránkách.Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.
Přehled průběžně aktualizovaných volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici na https://www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni-rok-

Zápisový lístek

 • slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ,
 • musí být odevzdán na příslušné SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů,
 • dostanete jej u nás na škole od TU.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

 • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání,
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Jitka Quadratová, výchovná poradkyně
quadratovaji@zs10.plzen-edu.cz

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook