Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Virtuální prohlídka školy

Škola online

Školní projekty

Minipodniky - podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ

Jedná se o svým rozsahem jedinečný projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu není věrná simulace podnikání, jak je tomu u obdobných aktivit zaměřených na žáky SŠ, ale zvýšení jejich finanční gramotnosti a měkkých dovedností... (celý článek)

Úspěšný žák digitálního věku 

Na pilotní projekt VZDĚLÁNÍ 21 (zapojení moderních technologií do výuky na českých základních školách) navázala naše škola vlastním projektem „Úspěšný žák digitálního věku“. Vytvoření společného digitálního prostředí učitelských a žákovských počítačů spolu s kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu s interaktivní výukou smysluplným využitím ICT prostředků... (celý článek)

 

Podobně jako ve 25 státech Evropské unie se zapojí žáci a učitelé 10. ZŠ Plzeň Evropského týdne IT dovedností 2012 - „European e-Skills Week 2012“. Kampaň je iniciovaná Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl, jejím cílem je zvýraznit a propagovat již existujících či nové aktivity a projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) nejen ve vzdělávání. Kampaň se také snaží přitáhnout pozornost mladých lidí k profesím využívajícím ICT a motivovat je ke studiu IT a technických oborů obecně ... (celý článek)

  

V týdnu od 1. – 5. března 2010 se žáci a učitelé 10. ZŠ v Plzni zapojili do Evropského týdne IT dovedností. Tato akce je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Pro žáky naší školy jsme uspořádali soutěže ve vyhledávání na internetu (Kde, kdo, kdy, jak, proč), tvorbě webových stránek a interaktivních cvičení v aplikace Smart Notebook. Největší důraz byl věnován IT dovednostem žáka (v úpravě textu, tvorbě tabulek a grafů, vytváření vlastních prezentací, práci v programu Google Sketchup a Google Earth). V informačním centru nakladatelství Fraus v přízemí 10. ZŠ byly pro žáky připraveny vědomostní a dovednostní soutěže, při kterých byla využita interaktivní tabule ... (celý článek)

Dějepis+

V souladu s naplňováním cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ vznikl v únoru 2021 pod záštitou MŠMT projekt Dějepis+, jehož cílem je pokusné ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu... (celý článek)

PostBellum

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum hlavně pro žáky osmých a devátých tříd (výjimečně pro mladší žáky, kteří projeví zájem o historii) základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy...  (celý článek)

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook