Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Informační schůzka pro zájemce a jejich ZZ k přijímacímu řízení na SŠ - 1. 11. 2022 od 17.00 hodin (přízemí, učebna Z).

Termíny pro podání přihlášky

Organizace přijímacího řízení

Ředitel SŠ stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení: 

Všechny informace lze najít na stránkách SŠ do 31. ledna 2023

Typy středních škol

a) SŠ ukončené maturitní zkouškou

  1. přijímací řízení na střední školy na obory vzdělávání s talentovou zkouškou
  2. přijímací řízení na střední školy na obory vzdělávání bez talentové zkoušky (včetně víceletých gymnázií)

b) SŠ ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem konají přijímací zkoušku pouze, pokud je ředitelem školy stanovena, přijímací řízení většinou dle vysvědčení ze ZŠ

Užitečné odkazy:

Přihláška ke studiu

Formulář dostanete od nás.
Uchazeč si může podat celkem 4 přihlášky (2 na SŠ s talentovou zkouškou + 2 na další SŠ).
Od 2. 1. - 13.1. 2023 poslat TU e-mail s informacemi:

Přihlášku bez talentové zkoušky je nutno odevzdat řediteli dané SŠ do 1. 3. 2023

Termíny přijímacích zkoušek na obory vzdělávání s talentovou zkouškou

Přihláška musí být u ředitele SŠ do 30. listopadu 2022
Termíny talentových zkoušek

Vyhlášení výsledků talentové zkoušky 5. 2. - 15. 2. 2023

Termíny přijímacích zkoušek na obory vzdělávání bez talentové zkoušky

A) SŠ ukončené maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou, kde je talent. zk.)
Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané SŠ do 1. 3. 2023

Jednotná přijímací zkouška

Termíny

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

B) SŠ ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem konají přijímací zkoušku pouze, pokud je ředitelem školy stanovena, přijímací řízení většinou dle vysvědčení ze ZŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 28. dubna 2023.
Ředitel SŠ ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení a uveřejní seznamy přijatých uchazečů na svých stránkách.Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.
Přehled průběžně aktualizovaných volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici na https://www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni-rok-

Zápisový lístek

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

Jitka Quadratová, výchovná poradkyně
quadratovaji@zs10.plzen-edu.cz