Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň
příspěvková organizace
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Oznámení ředitelky školy

Organizace závěru školního roku

úterý 26. 6. 2018

 • I. stupeň:  podle rozvrhu, výměna učebnic
 • II. stupeň: 1. - 5. vyučovací hodina, bez odpoledního vyučování,  výměna učebnic

středa 27. 6. 2018

 • I. stupeň: 1. - 4. vyučovací hodina
 • II. stupeň:1. - 4. vyučovací hodina, výměna učebnic

čtvrtek 28. 6. 2018

 • I. stupeň: 1. - 4. vyučovací hodina, výměna učebnic
 • II. stupeň: 1. - 4. vyučovací hodina, bez odpoledního vyučování

pátek 29. 6. 2018

 • I. stupeň: 1. vyučovací hodina
 • II. stupeň: 1. vyučovací hodina

Informace pro zákonné zástupce, kteří byli se svými dětmi u zápisu pro školní rok 2018/19

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.


Upozornění

Vážení,
v návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji, že s účinností od 25. 5. 2018 byl pro 10. základní školu v Plzni, nám. Míru 6, příspěvkovou organizaci, IČ 70879320 jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Ing. Jiří Baumruk, tel. 378032207, e-mail: baumruk@plzen.eu.

Mgr. Zdeňka Krausová
ředitelka školy

Příloha


Naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.


Vzhledem k závažnosti problému zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby platí tato pravidla a pravidla daná Školním řádem:

 • Děti přivádíte pouze k hlavnímu vchodu, do budovy nevcházíte. Škola je uzamčena, všichni čekají na děti venku.
 • Chcete-li mluvit s vyučujícími nebo vedením školy, domluvíte si schůzku předem nebo se ohlásíte ve vrátnici (případně v kanceláři školy), zapíšete se do sešitu návštěv a vyčkáte příchodu vyučující, která si Vás vyzvedne ve vstupní hale.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook