Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň
příspěvková organizace
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Oznámení ředitelky školy

Ukončení I. pololetí školního roku

Ve středu 31. ledna 2018 žáci obdrží Výpis z vysvědčení

  • I. stupeň - výuka 1. - 3. v. h. podle rozvrhu, 4. v. h. - třídnická hodina, předávání Výpisu z vysvědčení
  • II. stupeň - výuka 1. - 4. v. h. podle rozvrhu, 5. v. h. - třídnická hodina, předávání Výpisu z vysvědčení

Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny: 1. 2. - 23. 2. 2018


V pátek 26. ledna 2018 výuka na I. a II. stupni 1. - 4. vyučovací hodinu z důvodu umístění volebních místností v budově školy.


Naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.


Vzhledem k závažnosti problému zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby platí tato pravidla a pravidla daná Školním řádem:

  • Děti přivádíte pouze k hlavnímu vchodu, do budovy nevcházíte. Škola je uzamčena, všichni čekají na děti venku.
  • Chcete-li mluvit s vyučujícími nebo vedením školy, domluvíte si schůzku předem nebo se ohlásíte ve vrátnici (případně v kanceláři školy), zapíšete se do sešitu návštěv a vyčkáte příchodu vyučující, která si Vás vyzvedne ve vstupní hale.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook