Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Virtuální prohlídka školy

Škola online

Školní vzdělávací program

ŠVP Sluníčko vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV v platném znění, z koncepce dlouhodobého rozvoje školy a výsledků SWOT analýzy školy.
Název Sluníčko není nahodilý. Vychází z loga školy, které si vytvořili sami žáci. Každý pomyslný paprsek Sluníčka vyjadřuje jednu základní myšlenku našeho školního vzdělávacího programu:

  • otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti svým obsahem vzdělání a demokratickými principy
  • respektování žáka i učitele jako osobnosti
  • společné prožitky učitelů, rodičů a žáků
  • zapojení školy i jejích absolventů do veřejného života
  • schopnost tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování
  • širokou nabídku zájmových činností
  • chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, jeho cílem je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence, poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Důležitou a nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je Vzdělávací program školní družiny pro zájmové vzdělávání „Kdo si hraje, nezlobí“.
Kapacita školní družiny je každoročně zcela naplněna. Nabídka aktivit pro volný čas vychází ze zájmu žáků a podporuje rozvoj jejich talentu a nadání ve všech oblastech. Cíleně prohlubuje účinnost ŠVP.

Pro úspěšný rozvoj dětí má velký význam život v populačně různorodé skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlastnostmi a vlohami. Patří sem také děti mimořádně nadané a děti s různými typy postižení. Náš ŠVP Sluníčko počítá s integrací dětí se specifickými poruchami učení a chování.  Vyučující uplatňují na základě individuálních plánů integrovaných žáků individuální přístup k těmto žákům.

Dokumenty ke stažení

Název dokumentu Typ a velikost
Školní vzdělávací program od 01.09.2023 pro 1.-8. ročníkypdf, (4,8 MB)
Školní vzdělávací program od 01.09.2023 pro 9. ročníkypdf, (5,3 MB)
Kdo si hraje, nezlobípdf, (602 kB)

 

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook