Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Harmonogram začátku školního roku 2021/22

 

středa 1. září 2021První školní den
1. třídy8:30 přivítání prvňáčků na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí v hale školy)
2. - 9. třídy2 vyučovací hodiny

Testování žáků antigenními testy na přítomnost Covid-19 (2. - 9. třídy)

7:45 h. s asistencí rodičů v učebnách Z a Hv (přízemí vlevo)
8:00 h. ve třídách s TU
Školní družinabez provozu ŠD
od 9:45 vychovatelky ŠD budou přijímat přihlášky do ŠD pro 1. - 5. třídy (dle kapacity)
Školní jídelna10:00 - 11:50 h.
čtvrtek 2. září 2021Třídnické hodiny
1. třídy2 vyučovací hodiny

Testování žáků antigenními testy na přítomnost Covid-19 (1. třídy)

7:45 h. s asistencí rodičů v učebnách Z a Hv (přízemí vlevo)
8:00 h. ve třídách s TU
2. - 9. třídy4 vyučovací hodiny
Školní jídelna11:00 - 12:50 h.

pátek 3. září 2021Den přátelství
1. třídy3 vyučovací hodiny
2. - 9. třídy4 vyučovací hodiny
Školní jídelna11:00 - 12:50 h.

pondělí 6. září 2021Třídnické hodiny
1. a 2. stupeň4 vyučovací hodiny: výměna učebnic

Testování žáků antigenními testy na přítomnost Covid-19

8: 00 h. ve třídách s TU a s asistencí rodičů v učebnách Z, Hv, Vv
úterý 7. září 2021Třídnické hodiny
1. a 2. stupeň4 vyučovací hodiny: výměna učebnic

středa 8. září 2021Výuka
1. a 2. stupeňVýuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

čtvrtek 9. září 2021Výuka
1. a 2. stupeňVýuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Testování žáků antigenními testy na přítomnost Covid-19

8: 00 h. ve třídách s TU a s asistencí rodičů v učebnách Z, Hv, Vv

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19: Manuál MŠMT

Každá osoba (žáci, studenti, zákonní zástupci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – do 15 let rouškou, nad 15 let respirátorem a dezinfikovat si ruce.

Postup při výskytu příznaků

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka není vpuštěn do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; dítě/žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy

Ve všech uvedených případech má zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.

Informace k testování

Testování žáků bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr – Genrui BioTech test, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. leták Genrui

  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Dokládá se v den testování.
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
  • Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně

* povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
* je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek
* nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
* nesmí zpívat
* při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
* v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

  • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání
  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook