Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Informace k zápisu žáků do 1. třídy

Vážení rodiče,
v letošním roce se vzhledem k výjimečné situaci koná zápis bez přítomnosti dětí ve škole v termínu 2. dubna 2020 a 7. dubna 2020 vždy od 8:00 do 12:00 h.
Chcete-li zapsat Vaše dítě do 1. třídy, zaregistrujte jej do elektronické registrace k zápisu do 1. ročníku, vytiskněte a vyplňte všechny tři tiskopisy (Žádost o přijetí, Zápisový list a Rozšířenou výuku Aj).
Vyplněné tiskopisy můžete poslat nejpozději do 7. 4. poštou, hodit do schránky na vratech školy, poslat e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou – naše dat. schránka – fzzmvz7. Seznamy přijatých žáků budou uveřejněny pod registračním číslem na webu školy a vyvěšeny na úřední desce 29. 4. 2020.
Budete-li mít dotaz k zápisu, obraťte se telefonicky na školu do 31. 3. od 8:00 do 12:00 hodin.

Mgr. Zdeňka Krausová, ředitelka školy


§36 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§37 Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(Vyňato ze Školského zákona, v platném znění)

Ve školním roce 2020/21 plánujeme otevřít dvě–tři 1. třídy (třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, třídu bez zaměření). Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 3. Pokud by kritéria přijetí byla nedostačující, proběhne neveřejné hlasování za přítomnosti zástupců školské rady.

Náhradní termín zápisu - po elektronické registraci a telefonické domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. L. Vlachou (tel. 378 027 252) bude stanoven nejpozději do 30. dubna 2020.
Seznamy přijatých/nepřijatých žáků 1. tříd budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce na hlavním vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy.
Zákonní zástupci žáků mají možnost nahlédnout a vyjádřit se k podkladům o rozhodnutí 14. dubna 2020.​

Dokumenty

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 (verze docx, verze pdf)
  • Zápisový list (verze docx, verze pdf)
  • Rozšířená výuka Aj (verze docx, verze pdf)

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Vážení rodiče,
v posledních třech letech proběhla na všech základních školách v Plzni úspěšná akce pod označením „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“. Při zápisu nových prvňáčků vždy rodiče těchto prvňáčků obdrželi i veškeré materiály k této oblíbené akci. Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR probíhají letošní zápisy prvňáčků v jiném - omezeném režimu. Z těchto důvodů nejsme schopni v termínu zápisu Vám rodičům osobně předat materiály k této akci. Vše najdete na webových stránkách plzenskakarta.cz v záložce „Akce pro prvňáčky“. Na stránce „Formuláře“ je poté možné stáhnout „Žádost o vydání Plzeňské karty“ a „Obecné obchodní podmínky“, které potřebujete k získání Plzeňské karty.
Předpokládáme, že se situace zlepší a proběhnou plánovaná červnová setkání rodičů budoucích prvňáčků se zástupci školy. Na těchto setkáních budete moci také získat veškeré materiály k této akci.

Děkujeme za spolupráci
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Ke stažení: Informace PMDP

Více na webu Plzeňské školy

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook