Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Informace k zápisu žáků do 1. třídy

Vážení rodiče, s ohledem na mimořádná opatření proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Kritérium pro přijetí

 • Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 3. Pokud by kritérium přijetí bylo nedostačující, proběhne neveřejné hlasování za přítomnosti zástupců školské rady.
 • Pořadí při elektronické registraci není kritérium pro přednostní přijetí.
 • Odklad povinné školní docházky udělené 10. ZŠ pro školní rok 2020/21 není kritériem pro přednostní přijetí. Rodiče musí své dítě opět elektronicky zaregistrovat a opět vyplnit všechny potřebné formuláře k zápisu.

Ve školním roce 2021/22 plánujeme otevřít dvě-tři 1. třídy (třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, třídu bez zaměření).

Postup zápisu k povinné školní docházce

V pondělí 15. března 2021 v 16:00 hodin bude spuštěna elektronická registrace. Elektronická registrace bude ukončena 30. dubna v 17:00 hodin. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem přijetí.


Formuláře k zápisu ke stažení

Vyplňte následující formuláře pro:
1. Nástup šestiletého nebo dítěte po odkladu (6 let dovrší do 31. 8. 2021)

 • Zápisový list
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Odklad povinné školní docházky

 • Zápisový list
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení od pediatra a z „Pedagogicko-psychologické poradny“ (PPP) nebo „Speciálně pedagogického centra“ (SPC) --> Pokud ještě nebudete mít obě doporučení, vyplňte formuláře z bodu 1.

3. Předčasný nástup (k 31. 8. 2021 dítě nedovrší šesti let)

 • Žádost o přijetí – předčasný nástup
 • Zápisový list
 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě dítěte, kterému bude 6 let až po 31. 12. 2021)

Vyplněné formuláře můžete doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – fzzmvz7
 • poštou s termínem podání nejpozději do 8. 4. 2021
 • emailem s elektronicky ověřeným podpisem zákonného zástupce (žádost bez uznávaného podpisu je nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat, jinak se k žádosti nepřihlíží)
 • osobním podáním ve škole (do poštovní schránky u vrat nebo předání ve škole v kanceláři ředitelství)
  Podání ve škole bude možné v termínech 7. dubna 2021 od 8:00 do 12:00 hodin a 8. dubna 2021 od 8:00 do 12:00 hodin.

Náhradní termín zápisu – po telefonické domluvě se zástupcem ředitelky Mgr. J. Hačkou nejpozději do 30. dubna 2021 (tel.: +420 607 808 993, @: hackaja@zs10.plzen.eu)
Pokud nemáte možnost tisku formulářů, budou k dispozici v kanceláři ředitelství od 15. 3. 2021 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.
Pro fyzickou kontrolu se dokládá rodný list dítěte a případně doklad o trvalém bydlišti.

Seznamy přijatých/nepřijatých žáků 1. tříd budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce na hlavním vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy 19. 4. 2021.
Zákonní zástupci žáků mají možnost nahlédnout a vyjádřit se k podkladům o rozhodnutí 15. 4. 2021.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Vážení rodiče,

v posledních čtyřech letech proběhla na všech základních školách v Plzni úspěšná akce pod označením „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“. V prvních třech ročnících vždy rodiče při zápisu nových prvňáčků obdrželi i veškeré materiály k této oblíbené akci. Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR již v loňském ročníku probíhaly zápisy prvňáčků v jiném - omezeném režimu. V letošním roce je situace stejná. Z těchto důvodů nejsme schopni v termínu zápisu Vám rodičům osobně předat materiály k této akci. Vše najdete na webových stránkách plzenskakarta.cz v záložce „Akce pro prvňáčky“. Na stránce „Formuláře“ je poté možné stáhnout „Žádost o vydání Plzeňské karty“, kterou potřebujete k získání Plzeňské karty a zde si můžete také přečíst „Obecné obchodní podmínky“.
Pokud se situace zlepší a proběhnou setkání rodičů budoucích prvňáčků se zástupci škol, na těchto setkáních budete moci také získat veškeré materiály k této akci.

Děkujeme za spolupráci
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Upozornění:
Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti i vyzvednutí karty (přívěsku) zákonný zástupce, většinou tedy rodič. Spolu s vyplněnou Žádostí předloží svůj občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Nemá-li zákonný zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, předloží rodný list.

Více na webu Plzeňské školy

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook