Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Návrat žáků do škol od 3. 5. 2021

Týdenní rotace celých tříd

3. – 7. 5. 2021 a dále vždy v sudém týdnu:

 • Prezenční výuka - I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B, VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B
 • Distanční výuka – I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A, VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A

10. – 14. 5. 2021 a dále vždy v lichém týdnu:

 • Prezenční výuka - I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A, VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A
 • Distanční výuka – I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B, VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B

Příchod žáků I. stupně:

V pondělí – hlavním vchodem (provádí se testování)

 • I. B v 7:30
 • II. B v 7:45
 • III. B v 7:55
 • IV. B v 7:40
 • V. B v 7:50

Od úterý do pátku – hlavním vchodem v 7:40

Příchod žáků II. stupně:

V pondělí a ve čtvrtek– vchodem ze školního hřiště (provádí se testování)

 • 6. B a 7. B v 7:40
 • 8. B a 9. B v 7:50

V úterý, ve středu a v pátek: – vchodem ze školního hřiště v 7:40

Informace k testování a režimová opatření

1) Od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky I. stupně 1x týdně neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat v pondělí vždy po příchodu žáka do školy nebo do školní družiny. Pro žáky II. stupně platí testování 2x týdně. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek vždy po příchodu žáka do školy.
2) Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
3) K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (např. kašel, rýma, bolesti hlavy, nevolnost, průjem….).
4) Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (test Singclean), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Instruktážní video - https://www.goodtest.cz/videonavod

5) Žákům 1. – 3. ročníku je umožněna asistence zákonného zástupce při provádění testu ve vyhrazených prostorách školy za podmínky dodržování režimových opatření (rozestupy, respirátory, dezinfekce rukou při vstupu do budovy, zákonný zástupce nesmí mít příznaky infekčního virového onemocnění).
6) Jestliže bude žák (1. – 4. třída) navštěvovat ranní družinu, bude zde v pondělí a ve čtvrtek testován.
7) Ten, kdo prodělal COVID–19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů, nemusí být testován. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře.
8) Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován ihned první den jeho přítomnosti.
9) V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude škola postupovat dle pokynů MŠMT a KHS. Zákonný zástupce si musí své dítě neprodleně ve škole vyzvednout.
10) Žáci musí po celou dobu vyučování a ve školní družině používat chirurgickou roušku, není povoleno nosit látkovou roušku. Doporučujeme rodičům, aby dali svým dětem alespoň dvě chirurgické roušky.
11) V době provozu školy a školní družiny je vstup do budovy povolen pouze v důvodných případech (asistence při testování, konzultace s pedagogy). Konzultaci je ale nutné si předem domluvit.

Další informace naleznete:
www.msmt.cz

Provoz školní družiny pro žáky 1. – 4. tříd

Pondělí – pátek 6:00 – 7:40 a 11:45 – 16:45

 

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook