E-twinningový projekt a VI. B - pokračujeme

Zeměpis hravě on-line, Geografia hravo on-line

Třída VI. B se účastní mezinárodního e-twinningového projektu Zeměpis hravě on-line, Geografia hravo on-line. Prostřednictvím realizace projektu žáci získají širší národní a evropské kulturní povědomí, získají praktické dovednosti v digitální gramotnosti, obohatí své digitální kompetence. Během projektu aktivně využijí informační a komunikační technologie.

Už třikrát proběhlo on-line setkání s partnerskou ZŠ ze Sliače v aplikaci Google Meet. Zjistli jsme, jaké je složení tříd, zajímavosti o městě i obou státech. Děti z obou zemí si zasoutěžily ve hře Kahoot, kdo si pamatuje z našeho prvního setkání více informací.

    

Dlouhodobý úkol

Pokračuje náš praktický úkol - pozorovat růst plodin - děti si zvolené rostliny zasadily ve škole a pozorují jejich změny.

Dílčí úkoly

Děti obou tříd vytvořily na virtuální tabuli Padlet česko-slovenský slovníček pojmů, které souvisejí s tématem projektu. Postupně ho doplňujeme.
Ve stejné aplikaci si žáci kladou otázky a vzájemně na ně odpovídají.

Žáci na virtuální on-line pohlednici v aplikaci Thinglink vložili text o sobě a svých zálibách.

Nyní vytváříme hravé aktivity na téma zemědělství a průmysl. Společně už jsme některé dokončili a těšíme se na slovenské.

Doufáme, že se naše aktivity budou na Slovensku líbit.