Preventivní testování pokračuje

Preventivní testování pokračuje ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021

Preventivní testování na naší škole pokračuje ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021.

Testování žáků bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr – SEJOY test, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu (návod). Testovat se bude vždy první vyučovací hodinu, testování žáků 1. – 3. tříd s asistencí zákonného zástupce bude probíhat v přízemí vlevo v učebně zeměpisu a hudební výchovy od 7:45 hod.
Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září (viz web edu.cz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Dokládá se v den testování.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek „pro netestované“ nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.