Třídní aktivy

V úterý 14. 9. od 16:30 h. se konají třídní aktivy.

V úterý 14. 9. od 16:30 h. se konají třídní aktivy. Rodiče a zákonní zástupci budou seznámeni se školním řádem, provozními záležitostmi školy, organizací školního roku, hygienickými opatřeními, evidencí změn vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků (doplnění učiva ze školního roku 2020/21).
Upozorňujeme, že vstup do budovy a pobyt v prostoru školy bude možný pouze s respirátorem.
Srdečně zveme.