Vyhodnocení eTwinningového projektu

Třída VII. B se účastnila mezinárodního eTwinningového projektu zaměřeného na finanční gramotnost

Do mezinárodního eTwinningového projektu Financie hrou/Finance hrou se zapojila třída VII. B a šesťáci ze slovenské školy v Sliači. Dlouhodobým úkolem obou tříd bylo společné vytváření vlastní deskové hry Pole života. V jednotlivých týmech děti spolupracovaly tak, aby vytvořily otázky, které použily v obou variantách her. Během prázdnin poputují deskové hry mezi oběma státy a věříme, že se ta naše bude na Slovensku líbit.

On-line setkání

V pondělí 27. června se uskutečnilo závěrečné on-line setkání tříd, během kterého žáci představili své hry a jejich pravidla.