Zahájení školního roku 2020/2021

Organizace 1. školního týdne

Nový školní rok 2020/21 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Organizace 1. školního týdne:
1. září 20¨20První školní den
1. třídy8:00 přivítání prvňáčků před školou, 1 vyučovací hodina
1. a 2. stupeň1 vyučovací hodina
Školní jídelna10:00 - 12:00 hodin
2. září 2020Třídnické hodiny
1. stupeň1. třídy: 2 vyučovací hodiny
2. - 5. třídy: 4 vyučovací hodiny
2. stupeň4 vyučovací hodiny
Školní jídelna11:00 - 13:00 hodin
3. září 2020Třídnické hodiny
1. stupeň1. třída: 3 vyučovací hodiny
 2. - 5. třída: 4 vyučovací hodiny
2. stupeň4 vyučovací hodiny
Školní jídelna11:00 - 13:00 hodin
4. září 2020Den přátelství
1. a 2. stupeň4 vyučovací hodiny
Školní jídelna11:00 - 13:00 hodin