Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Recyklohraní ve školním roce 2011/12

Díky projektu Recyklohraní 10. ZŠ Plzeň ušetřila životnímu prostředí řadu surovin. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v roce 2011 vytřídili celkem 1 510 kg elektrozařízení - 26 kusů televizí, 10 ks monitorů a 858 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 26,27 MWh elektřiny, 1583,83 litrů ropy, 107,65 m3 vody a 0,75 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,29 tun CO2ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 21,8 tun. K další recyklaci se podařilo odeslat 68 kg baterií.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Naši žáci se zapojili do soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu průběžně zadávali. Jednalo se o tyto úkoly:

Celé 1. pololetí odevzdávali žáci v rámci akce Věnuj mobil nefunkční i funkční mobilní telefony. Celkem se jich podařilo odeslat 57 kusů.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získává naše škola body, za něž žákům jsme pořídili hry a vybavení pro volný čas.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook