Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Virtuální prohlídka školy

Škola online

Vzdělávací projekty

Počátkem škol. roku 2011/2012 byl na naší škole spuštěn projekt EU peníze školám. Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci ... (celý článek)

 

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje u žáků zájem o přírodovědné předměty. Vede žáky k využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů ve svém okolí. Koordinátorkou projektu na naší škole je Mgr. Alica Ptáčníková ... (celý článek)

 

Naše škola je zapojena do celorepublikového recyklačního projektu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci (ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM, EKOLAMP) ... (celý článek) 

Program kompenzace a prevence důsledku nadměrné statické zátěže dětí ve škole

Žáci a pedagogové vybraných tříd 1. - 6. ročníků jsou od školního roku 2005/06 zapojeni do kompenzačního programu, který byl schválen a zařazen do dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2006. Garantem tohoto programu je MUDr. J. Langmajerová z Ústavu hygieny LF UK v Plzni. Projekt byl vypracován ve spolupráci s PaeDr. M. Bursovou z katedry Tv FPE ZČU.  Učitelky na I. stupni byly odborně proškoleny a děti v jejich třídách se se souhlasem svým rodičů mohly do programu péče o své zdraví ... (celý článek)

Tvorba nových interaktivních materiálů pro výuku Aj 

Naše škola se od září 2012/2013 zapojila do projektu "Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ" .Vyučující získali nově vznikající materiály pro výuku nejmenších školáků a mají možnost se spolupodílet na jejich tvorbě. Snahou projektu je připravit materiály pro výuku také díky získávání zpětných informací o využívání vznikajících materiálů a připomínek pro následnou aktualizaci těchto výukových pomůcek. Koordinátory projektu jsou Mgr. Vladana Mezerová a Mgr. Jiří Vašíček. více  

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook