Metodička prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou
 • věnuje se prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu
 • snaží se rozpoznat osobní problémy u žáků a snaží se jim pomoci
 • spolupracuje s orgány místní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence nežádoucích jevů
 • v případě nežádoucích jevů kontaktuje odpovídající odborné pracoviště,
 • zprostředkovává učitelům i rodičům odborné informace o metodách, programech, projektech
 • účastní se odborně zaměřených akcí

Jméno a příjmeníTelefonEmailKonzultační hodiny
Bc. Kateřina Valtová+420 378 027 254valtovaka@zs10.plzen-edu.czčtvrtek 13:45 - 14:30

S čím se na mne můžete obrátit?

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět k pozitivnímu přístupu rodičů i veřejnosti ke škole. Náš Preventivní program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018. Snažíme se stále novými metodami práce zefektivňovat výuku, využívat nejmodernějších pomůcek a porozumět potřebám dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

Rodiče, apelujeme na Vás. Konzultujte s námi neúspěchy vašich dětí, problémy s učením. Zajímejte se o prospěch dětí průběžně. Jen společným úsilím můžeme vytvořit harmonické školní prostředí.

Užitečné kontakty

Centra pomociTelefon
Linka bezpečí116 111
Rodičovská linka840 111 234
Linka vzkaz domů800 111 113 
Internet helpline800 155 555
Linka dětské pomoci, Staniční 74, Plzeň377 260 221, 603 444 192

Epoché - regionální institut duševního zdraví

377 462 314

Centrum protidrogové prevence a terapie

377 421 034
Diakonie západ371 709 610

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook