Historie školy

Historie naší školy na náměstí Míru začíná rokem 1964, kdy byla 1. září slavnostně uvedena do provozu. V prvním školním roce bylo v nových prostorách přivítáno 1 113 žáků v 31 třídách - v 16 třídách na I. stupni a v 15 třídách na II. stupni.

Důležitým mezníkem v historii školy se stal školní rok 1968/69, od tohoto roku byla 10. základní škola přičleněna k Pedagogické fakultě v Plzni a stala se školou, kde studenti, budoucí pedagogové, vykonávali svoje náslechové a výstupové hodiny a získávali první zkušenosti pod vedením zkušených učitelů školy.

Během 57 let činnosti 10. základní školy se v jejích učebnách vystřídaly tisíce žáků a desítky zaměstnanců. Ve vedení školy se vystřídalo 9 ředitelů a 13 zástupců ředitele školy.

Všem zaměstnancům školy patří poděkování za poctivě a svědomitě odvedenou práci. Mezi učiteli byli i tací, kteří 10. základní škole věnovali převážnou část svého profesního života.

Uveďme si alespoň jména těch, kteří zde strávili více než 20 let:
Barešová Běla (20 let), Baxová Ludmila (21 let), Bendová Věra (27 let), Bradová Helena (23 let), Fairaislová Vlasta (25 let), Fišerová Marie (27 let), Gruberová Libuše (21 let), Hraničková Bedřiška (24 let), Rauschová Marie (21 let), Ruthová Bohumila (23 let), Štorková Ilona (21 let) a Tichová Hana (26 let).

Ředitelé školy:

Miloslav Holman, Marie Frauzová, Věra Kolářová, Josef Hlavsa, Marie Svozilová, Miloslav Červený, Marie Kohoutová, Zdeňka Krausová, Lubomíra Vlachá

 

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook