Materiální podmínky

Materiálně technické zajištění školy je nadstandardní.

    

Ve škole je 95 počítačů, z toho 34 ve dvou odborných pracovnách informatiky, 18 ve třídách pro žáky I. i II. stupně a 43 pro pedagogické pracovníky na katedrách v učebnách, kabinetech, v kancelářích a školní družině. V každé místnosti je nejméně jedno přípojné místo na internet.

Žáci školy využívají již 21 interaktivních tabulí a 2 další dataprojektory v učebnách informatiky. Využívají celou řadu interaktivních učebnic a další výukový software.

Škola má 13 odborných pracoven v hlavní budově školy a v budově na nám. Míru 4 cvičnou kuchyňku školní dílny (nově zrekonstruovány díky spolupráci se SPŠ strojnickou, SOU strojnickým a v úzké spolupráci s katedrou technické výchovy při FPE ZČU). Na školní zahradě se nacházejí pozemky pro zahradnickou činnost s nově opraveným skleníkem.

Tělocvična je vybavena bezpečným povrchem, nářadím a náčinním. Nově vybudovány jsou všechny šatny, sprchy a sociální zařízení u tělocvičny.

Škola má k dispozici víceúčelové sportoviště, které bylo slavnostně otevřeno v květnu 2003. Toto sportoviště slouží nejen žákům naší školy a školní družiny, ale je pronajímáno tělovýchovným jednotám, a také slouží široké veřejnosti obvodu Bory. Je domovským hřištěm HC Plzeň, se kterým škola velmi úzce spolupracuje.

V prostoru mezi tělocvičnou a hlavní budovou školy je vybudována venkovní učebna.

Nově vybudovaná mediální učebna slouží zároveň jako příruční žákovská knihovna.

Všichni žáci školy používají šatní skříňky.

Odborné učebny

   

   
Během loňského školního roku byla v osmi učebnách provedena rekonstrukce stropního osvětlení a v dalších dvou kmenových třídách byly zrekonstruovány parkety a vyměněny tabule za pylonové a interaktivní. Novým nábytkem byly vybaveny další tři kabinety. Do tří tříd byly zakoupeny pylonové tabule. Do dalšího oddělení školní družiny byl zakoupen nový nábytek - šestihranné stolky, barevné židličky a sedáky s úložištěm školních tašek. O hlavních prázdninách byla také provedena oprava části umělého povrchu hřiště a ve 2. a 3. poschodí byla na chodbách provedena výměna dlažby.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook