Školní družina

Ve školní družině pracuje kolektiv vychovatelek, které připravují při určitých příležitostech (Vánoce, Velikonoce, Den matek) pro děti ze všech oddělení společné akce. Od ledna 2005 ŠD pracuje podle Vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání Kdo si hraje nezlobí, který je postupně doplňován a upravován. Kvůli bezpečnému předávání dětí rodičům má školní družina zabudovaný kamerový systém.

Kontaktní informace

Funkce, oddělení Jméno a příjmení Telefon Email
Vychovatelka, I. oddělení Mgr. Lucie Tůmová 378 027 259 skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, II. oddělení Ladislava Tomšovicová 378 027 259 skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, III. oddělení Bc. Lucie Buňátová 378 027 259

skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Vychovatelka, IV. oddělení Vladimíra Němečková 378 027 259 skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, V. oddělení Bc. Nikola Heřmanová 378 027 259 skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, VI. oddělení Bc. Renáta Fialová 378 027 259 skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Základní informace

 • Šest oddělení ŠD: celkem 180 žáků 1.-3. tříd do naplnění kapacity (v případě volných míst možno přijmout i žáky 4. tříd)
 • I.-IV. oddělení: 3. patro nám. Míru 4
 • V.-VI. oddělení: přízemí 10. ZŠ Plzeň, nám. Míru 6
 • Plná kvalifikovanost všech vychovatelek
 • Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Němečková, konzultační hodiny: středa 15:30-16:30 h.

Fotografie ze školní družiny

    

Provozní doba školní družiny

Čas
Pondělí - pátek 6:00 - 16:45 hod.
Odpolední zájmová činnost 15:15 - 16:15 hod.

Provoz ŠD

 • ranní blok: 6.00 - 7.40 (poté odvedení dětí do školní budovy na výuku)
 • odpolední blok: 11.45 – 16.45 děti možno vyzvedávat po obědě do 13.50 hod. (je nutné počítat s vymezeným časem na oběd, dle domluvy s danou vychovatelkou), poté od 15.00 hod.

Prosíme rodiče o dodržování času určeného k vyzvedávání. V rozmezí 14 - 15 hodin probíhá program družiny. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné dítě vyzvednout v tomto časovém rozmezí, je třeba napsat tuto informaci jeho vychovatelce buď e-mailem do 11.45 hod. téhož dne nebo poslat po žákovi písemné vyzvání rodičů opatřené datem, časem odchodu a jejich podpisem.

Děti z V. a VI. oddělení lze vyzvednout v budově školy (přízemí) do 15:15 hod., poté přechází do budovy školní družiny.

Přihlašování žáka do školní družiny

 • Přihlášení žáka k pravidelné docházce do školní družiny – je provedeno formou zápisu
 • Odhlášení žáka ze školní družiny – může být provedeno pouze písemně na základě předchozí dohody s rodiči.
 • Vyloučení žáka ze školní družiny – může být provedeno na základě rozhodnutí ředitelky školy, a to po předchozím jednání s rodiči a vychovatelkou. Pádným důvodem pro vyloučení může být například vážné porušení kázně a pořádku, ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních, dlouhodobá svévolná absence nebo jiný závažný důvod.
 • příjímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině s účinností od 1. 1. 2024 stanovuje zřizovatel vždy pro celý školní rok.

Na základě Usnesení Rady města Plzně č. 508 ze dne 30. 5. 2024 je stanovena od 1. 9. 2024 úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině ve výši 300 Kč měsíčně.                                 

 Úplata bude hrazena ve dvou splátkách:

 1. splátka do 15. 9. 2024 ve výši 1 200 Kč (září – prosinec)
 2. splátka do 15. 1. 2025 ve výši 1 800 Kč (leden – červen)

Vybavení ŠD

 • Všechna oddělení jsou plně vybavena novým nábytkem.
 • Děti mají k dispozici odpočinkovou místnost, ve které jsou podlaha i stěny pokryty molitanovými žíněnkami v barevném koženkovém potahu.

Dokumenty ke stažení

Název dokumentu  Typ a velikost
Kdo si hraje, nezlobí pdf, (615 kB)
Vnitřní řád školní družiny pdf, (180 kB)

Dokumenty je možno stáhnout ve formátu pdf. Pro otevření je potřeba mít nainstalován Adobe Reader, jeho aktuální verzi můžete stáhnout zde.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook