Školní družina

Ve školní družině pracuje kolektiv vychovatelek, které připravují při určitých příležitostech (Vánoce, Velikonoce, Den matek) pro děti ze všech oddělení společné akce. Od ledna 2005 ŠD pracuje podle Vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání Kdo si hraje nezlobí, který je postupně doplňován a upravován. Kvůli bezpečnému předávání dětí rodičům má školní družina zabudovaný kamerový systém.

Kontaktní informace

Funkce, odděleníJméno a příjmeníTelefonEmail
Vychovatelka, I. odděleníMgr. Lucie Tůmová378 027 259skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, II. odděleníLadislava Tomšovicová378 027 259skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, III. odděleníBc. Lucie Buňátová378 027 259

skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Vychovatelka, IV. odděleníVladimíra Němečková378 027 259skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, V. odděleníBc. Nikola Heřmanová378 027 259skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz
Vychovatelka, VI. odděleníBc. Renáta Fialová378 027 259skolni.druzina@zs10.plzen-edu.cz

Základní informace

 • Šest oddělení ŠD: celkem 180 žáků 1.-3. tříd do naplnění kapacity (v případě volných míst možno přijmout i žáky 4. tříd)
 • I.-IV. oddělení: 3. patro nám. Míru 4
 • V.-VI. oddělení: přízemí 10. ZŠ Plzeň, nám. Míru 6
 • Plná kvalifikovanost všech vychovatelek
 • Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Němečková, konzultační hodiny: středa 15:30-16:30 h.

Fotografie ze školní družiny

    

Provozní doba školní družiny
Čas
Pondělí - pátek6:00 - 16:45 hod.
Odpolední zájmová činnost15:15 - 16:15 hod.

Provoz ŠD

 • ranní blok: 6.00 - 7.40 (poté odvedení dětí do školní budovy na výuku)
 • odpolední blok: 11.45 – 16.45 děti možno vyzvedávat po obědě do 13.50 hod. (je nutné počítat s vymezeným časem na oběd, dle domluvy s danou vychovatelkou), poté od 15.00 hod.

Prosíme rodiče o dodržování času určeného k vyzvedávání. V rozmezí 14 - 15 hodin probíhá program družiny. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné dítě vyzvednout v tomto časovém rozmezí, je třeba napsat tuto informaci jeho vychovatelce buď e-mailem do 11.45 hod. téhož dne nebo poslat po žákovi písemné vyzvání rodičů opatřené datem, časem odchodu a jejich podpisem.

Děti z V. a VI. oddělení lze vyzvednout v budově školy (přízemí) do 15:15 hod., poté přechází do budovy školní družiny.

Přihlašování žáka do školní družiny

 • Přihlášení žáka k pravidelné docházce do školní družiny – je provedeno formou zápisu
 • Odhlášení žáka ze školní družiny – může být provedeno pouze písemně na základě předchozí dohody s rodiči.
 • Vyloučení žáka ze školní družiny – může být provedeno na základě rozhodnutí ředitelky školy, a to po předchozím jednání s rodiči a vychovatelkou. Pádným důvodem pro vyloučení může být například vážné porušení kázně a pořádku, ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních, dlouhodobá svévolná absence nebo jiný závažný důvod.
 • O příjímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Dokumenty:

Platby zakonných zástupců za pobyt žáka ve školní družině

 • Přihlášením žáka k pravidelné docházce se zákonní zástupci (rodiče) zavazují k platbě za zájmové vzdělávání v ŠD: 150 Kč/měsíc. Platba se provádí ve dvou splátkách - první za měsíce září-prosinec (600 Kč), druhá za leden-červen (900 Kč).

Vybavení ŠD

 • Všechna oddělení jsou plně vybavena novým nábytkem.
 • Děti mají k dispozici odpočinkovou místnost, ve které jsou podlaha i stěny pokryty molitanovými žíněnkami v barevném koženkovém potahu.

Dokumenty ke stažení

Název dokumentu Typ a velikost
Kdo si hraje, nezlobípdf, (615 kB)
Vnitřní řád školní družinypdf, (180 kB)

Dokumenty je možno stáhnout ve formátu pdf. Pro otevření je potřeba mít nainstalován Adobe Reader, jeho aktuální verzi můžete stáhnout zde.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook