Školní parlament

Již od roku 2007 pracují zástupci dětí 1. i 2. stupně ve svém volném čase ve školním parlamentu. Práce je různorodá a zabýváme se především těmito tématy:

  • Vánoční jarmark
  • Velikonoční dílny
  • Rozhlasové vysílání
  • Sportovní soutěže
  • Pyžamová diskotéka
  • Akce ke Dni dětí

Fotogalerie z akcí

Vánoční jarmark

    

Pyžamová diskotéka

      

Vlaštovkiáda

    

Hodně času jsme věnovali také pomoci dětem, které neměly to štěstí, aby mohly vyrůstat se svými rodiči.

Stonožkové hnutí, spolupráce s dětským domovem Domino Plzeň-Skvrňany

V minulosti jsme se zapojili do hnutí Stonožka, kam děti zaslaly peníze získané prodejem svých výrobků a přání. Také jsme šest let spolupracovali s dětským domovem Domino v Plzni – Skvrňanech. Za peníze vybrané na školních vánočních jarmarcích jsme nakupovali kancelářské a školní potřeby a pak je předávali dětem z dětského domova. Vše o hnutí naleznete na www.stonozka.org.

    

Získané finanční prostředky pro Dětský domov Domino:

RokFinanční částka
Rok 200710 211 Kč
Rok 20087 211 Kč
Rok 200910 639 Kč
Rok 20107 266 Kč
Rok 201110 819 Kč
Rok 20129 179 Kč

Předání dárků v DD Plzeň

    

Od roku 2013 dáváme peníze vybrané na školních vánočních jarmarcích na nákup pomůcek do zájmových kroužků pořádaných naší školou.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook