Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Materiální podmínky

Materiálně technické zajištění školy je nadstandardní.

     

  • Ve škole je 95 počítačů, z toho 34 ve dvou odborných pracovnách informatiky, 18 ve třídách pro žáky I. i II. stupně a 43 pro pedagogické pracovníky na katedrách v učebnách, kabinetech, v kancelářích a školní družině. V každé místnosti je nejméně jedno přípojné místo na internet.
  • Žáci školy využívají již 21 interaktivních tabulí a 2 další dataprojektory v učebnách informatiky. Využívají celou řadu interaktivních učebnic a další výukový software.
  • Škola má 13 odborných pracoven v hlavní budově školy a v budově na nám. Míru 4 cvičnou kuchyňku školní dílny (nově zrekonstruovány díky spolupráci se SPŠ strojnickou, SOU strojnickým a v úzké spolupráci s katedrou technické výchovy při FPE ZČU). Na školní zahradě se nacházejí pozemky pro zahradnickou činnost s nově opraveným skleníkem.
  • Tělocvična je vybavena bezpečným povrchem, nářadím a náčinním. Nově vybudovány jsou všechny šatny, sprchy a sociální zařízení u tělocvičny.
  • Škola má k dispozici víceúčelové sportoviště, které bylo slavnostně otevřeno v květnu 2003. Toto sportoviště slouží nejen žákům naší školy a školní družiny, ale je pronajímáno tělovýchovným jednotám, a také slouží široké veřejnosti obvodu Bory. Je domovským hřištěm HC Plzeň, se kterým škola velmi úzce spolupracuje.
  • V prostoru mezi tělocvičnou a hlavní budovou školy je vybudována venkovní učebna.
  • Nově vybudovaná mediální učebna slouží zároveň jako příruční žákovská knihovna.
  • Všichni žáci školy používají šatní skříňky.

Odborné učebny

   

   
Během loňského školního roku byla v osmi učebnách provedena rekonstrukce stropního osvětlení a v dalších dvou kmenových třídách byly zrekonstruovány parkety a vyměněny tabule za pylonové a interaktivní. Novým nábytkem byly vybaveny další tři kabinety. Do tří tříd byly zakoupeny pylonové tabule. Do dalšího oddělení školní družiny byl zakoupen nový nábytek - šestihranné stolky, barevné židličky a sedáky s úložištěm školních tašek. O hlavních prázdninách byla také provedena oprava části umělého povrchu hřiště a ve 2. a 3. poschodí byla na chodbách provedena výměna dlažby.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook