Metodička prevence

Jméno a příjmeníTelefonEmailKonzultační hodiny
Bc. Kateřina Valtová378 027 254valtovaka@zs10.plzen-edu.czčtvrtek 13:45 - 14:30

S čím se na mne můžete obrátit?

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět k pozitivnímu přístupu rodičů i veřejnosti ke škole. Náš Preventivní program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018. Snažíme se stále novými metodami práce zefektivňovat výuku, využívat nejmodernějších pomůcek a porozumět potřebám dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

Rodiče, apelujeme na Vás. Konzultujte s námi neúspěchy vašich dětí, problémy s učením. Zajímejte se o prospěch dětí průběžně. Jen společným úsilím můžeme vytvořit harmonické školní prostředí.

Užitečné kontakty

Centra pomociTelefon
Linka bezpečí116 111
Rodičovská linka840 111 234
Linka vzkaz domů800 111 113 
Internet helpline800 155 555
Linka dětské pomoci, Staniční 74, Plzeň377 260 221, 603 444 192

Epoché - regionální institut duševního zdraví

377 462 314

Centrum protidrogové prevence a terapie

377 421 034
Diakonie západ371 709 610