Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Naše škola

10. základní škola v Plzni na nám. Míru 6, příspěvková organizace, je škola úplná s 1. – 9. postupným ročníkem. Škola stojí uprostřed starší zástavby obytných domů okrajové plzeňské čtvrti Jižní Předměstí. Otevřena byla v roce 1964. Školu navštěvují žáci i z ostatních obvodů Plzně a někteří žáci dojíždějí do školy z bydliště mimo Plzeň. V posledních letech se ve škole vzdělávají také děti cizích státních příslušníků.

    

Kapacita školy je 650 žáků. Všechny třídy jsou v hlavní budově školy. Na odloučeném pracovišti - vedlejší budově, nám. Míru 4, jsou 4 oddělení školní družiny, která má kapacitu 120 žáků I. stupně. Dále se v této budově nacházejí školní dílny, cvičná kuchyňka, žákovská a učitelská knihovna a studovna, dílna a sklad školníka. Školní jídelna, která se nachází také na nám. Míru 4, je samostatným právním subjektem.
V hlavní budově se kromě 20 kmenových tříd nachází také odborné učebny, ve 21 učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

 • informatiky
 • zeměpisu a dějepisu
 • hudební výchovy
 • výtvarné výchovy
 • chemie
 • fyziky
 • francouzského a německého jazyka
 • anglického jazyka – jazyková laboratoř
 • přírodopisu
 • výchovy k občanství a výchovy ke zdraví

        

Součástí školy je samostatný pavilon s tělocvičnou a v roce 2006 zrenovovanými šatnami se sprchami a sociálním zařízením a velké víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. Škola má z hřiště bezbariérový přístup a moderní hygienické zázemí, které je zcela v souladu s hygienickými požadavky a normami.
Na I. stupni pracuje 10 pedagogických pracovníků, na II. stupni 16 pedagogických pracovníků. Ve školní družině jsou zaměstnány 4 vychovatelky, jedna z nich je vedoucí vychovatelkou. Společně s THP a správními zaměstnanci je ve škole zaměstnáno 38 pracovníků (přepočtený počet pracovníků je 35,24).
Kvalifikovanost: z 30 pedagogických pracovníků není kvalifikována jedna vyučující na 2. stupni. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, školní koordinátorka EVVO a dva metodici a koordinátoři ICT.
V rámci DVPP se učitelé i vychovatelky ŠD zúčastňují jazykových kurzů, školení k práci se žáky s SPU a mimořádně nadanými žáky, absolvují školení na počítačích a řadu dalších odborných seminářů. Všichni zaměstnanci školy jsou také proškoleni v problematice ochrany člověka za mimořádných situací a mají základní kurz první pomoci. DVPP absolvují během celého školního roku, zúčastňují se akcí placených z různých projektů, příp. jako samoplátci. Všichni vyučující mají ve svých kabinetech a ve sborovně osobní počítače s připojením do sítě školy a na internet.

    

 

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook