Perspektivy vývoje školy

Hlavní strategické cíle rozvoje školy

1. Vzdělávací program školy

Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu školy:

2. Klima školy

3. Personální rozvoj školy

4. Škola a veřejnost - spolupráce s dalšími subjekty

5. Materiálně - technický rozvoj školy

6. Rozvoj ekonomické oblasti školy