Školní parlament

Již od roku 2007 pracují zástupci dětí 1. i 2. stupně ve svém volném čase ve školním parlamentu. Práce je různorodá a zabýváme se především těmito tématy:

Fotogalerie z akcí

Vánoční jarmark

    

Pyžamová diskotéka

      

Vlaštovkiáda

    

Hodně času jsme věnovali také pomoci dětem, které neměly to štěstí, aby mohly vyrůstat se svými rodiči.

Stonožkové hnutí, spolupráce s dětským domovem Domino Plzeň-Skvrňany

V minulosti jsme se zapojili do hnutí Stonožka, kam děti zaslaly peníze získané prodejem svých výrobků a přání. Také jsme šest let spolupracovali s dětským domovem Domino v Plzni – Skvrňanech. Za peníze vybrané na školních vánočních jarmarcích jsme nakupovali kancelářské a školní potřeby a pak je předávali dětem z dětského domova. Vše o hnutí naleznete na www.stonozka.org.

    

Získané finanční prostředky pro Dětský domov Domino:

RokFinanční částka
Rok 200710 211 Kč
Rok 20087 211 Kč
Rok 200910 639 Kč
Rok 20107 266 Kč
Rok 201110 819 Kč
Rok 20129 179 Kč

Předání dárků v DD Plzeň

    

Od roku 2013 dáváme peníze vybrané na školních vánočních jarmarcích na nákup pomůcek do zájmových kroužků pořádaných naší školou.